Darbo pasiūlymai

Suvalkijos socialinės globos namams reikalinga:

Sveikatos priežiūros padalinio vadovas, dirbti 1,0 etato darbo krūviu.

Reikalavimai:

Biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties ar jam prilygintas aukštasis išsilavinimas

Ne mažesnė nei 1 metų darbo patirtis slaugos ir/arba reabilitacijos srityje. Vadovaujamo darbo patirtis sveikatos priežiūros sistemoje būtų privalumas.

Išmanyti slaugos politiką bei slaugos proceso vadybą.

Gebėti savarankiškai organizuoti savo ir padalinio darbuotojų veiklą.

Žinoti valdymo pagrindus.

Darbo užmokestis po mokesčių 1000 - 1100 eurų.

 

Bendrosios praktikos slaugytojas, dirbti 1,0 etato darbo krūviu.

Reikalavimai: galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licencija,

            aukštasis neuniversitetinis (kolegija) arba jam prilygintas aukštesnysis (aukštesnioji medicinos mokykla) išsilavinimas.

            Darbo patirtis psichikos sveikatos priežiūros srityje būtų privalumas.

Darbo užmokestis po mokesčių 800 - 850 eurų.

 

Kineziterapeutas, dirbti 1,0 etato darbo krūviu.

Reikalavimai: aukštasis neuniversitetinis ar jam prilygintas medicinos mokyklos studijų išsilavinimas, aukštojo neuniversitetinio ar jam prilyginto mokslo kineziterapeuto specialybės įgijimo diplomas;

kineziterapeuto darbo patirtis būtų privalumas;

gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje, rengti ir įgyvendinti dietinį maitinimą, vertinti veiklos efektyvumą, rengti ir pildyti medicininius dokumentus;

išmanyti kineziterapijos naujoves ir mokėti jas pritaikyti praktikoje.

Darbo užmokestis po mokesčių 600 - 650 eurų.

 

Ergoterapeutas, dirbti 1,0 etato darbo krūviu.

Reikalavimai:

aukštasis neuniversitetinis ar jam prilygintas medicinos mokyklos studijų išsilavinimas, aukštojo neuniversitetinio ar jam prilyginto mokslo ergoterapeuto specialybės diplomas;

ergoterapijos darbo patirtis būtų privalumas;

planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje, rengti ir įgyvendinti dietinį maitinimą, vertinti veiklos efektyvumą, rengti ir pildyti medicininius dokumentus.

išmanyti – kineziterapijos, ergoterapijos naujoves ir mokėti jas pritaikyti praktikoje;

Darbo užmokestis po mokesčių 600 - 650 eurų.

 

Kreiptis į Suvalkijos socialinės globos namų administraciją kasdien nuo 900 val. iki 1500 val. telefonu Nr. 8 343 51424 8 686 15277. Įstaigos adresas P.Katiliaus g. 22, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.