Suvalkijos socialinės globos namų taryba

 

PATVIRTINTA

Suvalkijos socialinės globos namų direktoriaus

2018 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-75

1 priedas

 

SUVALKIJOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ TARYBA

 

  1. Pirmininkas Edgaras Lajus
  2. Pavaduotojas Giedrius Čužumas
  3. Sekretorė Violeta Daudoravičienė

 

  1. Nariai:

Aura Augustanavičiūtė, užimtumo specialistė

Daiva Blažienė, socialinė darbuotoja

Aldona Brazaitienė, globos namų gyventoja

Gintaras Brusokas, globos namų gyventojo tėtis

Marija Cibulskaitė, globos namų gyventoja

Birutė Kairienė, globos namų gyventoja

Alvydas Kirkliauskas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys

Kęstutis Knašys, globos namų gyventojas

Vida Labutytė, socialinio darbo padalinio vadovė

Rozita Lekauskaitė, globos namų gyventoja

Rimantas Lekeckas, Šunskų seniūnijos seniūnas

Jurgita Matulevičienė, socialinė darbuotoja

Stasys Medeika, globos namų gyventojas

Snieguolė Vanžodienė, globos namų gyventojo mama