Suvalkijos socialinės globos namų taryba

 

 

 

PATVIRTINTA

Suvalkijos socialinės globos namų direktoriaus

2017 m. kovo _ d. įsakymu Nr. V - _______

1 priedas

 

 

SUVALKIJOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ TARYBA

 

 

1. Tarybos pirmininkas - Mindaugas Minskas

2. Tarybos pirmininko pavaduotojas - Edgaras Lajus

3. Tarybos sekretorius -  Violeta Daudoravičienė

 

4. Tarybos nariai

Daiva Blažienė, socialinė darbuotoja

Edita Bražukaitienė, bendrosios praktikos slaugytoja

Gintaras Brusokas, globos namų gyventojo tėtis

Marija Cibulskaitė, globos namų gyventoja

Giedrius Čužumas, globos namų gyventojas

Gailutė Dovydėnienė, užimtumo specialistė

Vida Labutytė, socialinio darbo padalinio vadovė

Rimantas Lekeckas , Šunskų seniūnijos seniūnas

Birutė Kairienė, globos namų gyventoja

Alvydas Kirkliauskas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys

Stasys Medeika, globos namų gyventojas

Vaclovas Mockaitis, globos namų gyventojas

Andrejus Ryžkovas, globos namų gyventojas

Snieguolė Vanžodienė, globos namų gyventojo mama