Suvalkijos socialinės globos namų taryba

 

PATVIRTINTA

Suvalkijos socialinės globos namų direktoriaus

2019 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V – 41

1 priedas

 

SUVALKIJOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ TARYBA

 

Pirmininkas – Valdas Vinciūnas

Pavaduotojas – Rozita Lekauskaitė

Sekretorius – Edgaras Lajus

 

  1. Nariai:

Aura Augustanavičiūtė

Aldona Brazaitienė

Gintaras Brusokas

Marija Cibulskaitė

Ingrida Čeikauskienė

Giedrius Čužumas

Alvydas Kirkliauskas

Mantas Kižys

Eglė Klevienė

Kęstutis Knašys

Vida Labutytė

Rimantas Lekeckas

Stasys Medeika

Snieguolė Vanžodienė